Απέστειλε φαρμακευτικά προϊόντα

Στην αποστολή ενός ευρέως φάσματος φαρμακευτικών προϊόντων προς τον Αρμένικο Κυανό Σταυρό προχώρησε, τον Δεκέμβριο, η ΒΙΑΝΕΞ, με στόχο την παροχή προμηθειών στους κατοίκους των περιοχών τις Αρμενίας που επλήγησαν μετά τις πρόσφατες συρράξεις. Η ενέργεια ήρθε σε συνέχεια της πρόσκλησης του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς την οργάνωση, συγκεντρώνοντας άμεσα ιατροφαρμακευτικό υλικό, την οποία και αποδέχθηκε ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος.