Μια νέα πρωτοβουλία με στόχο την προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης αναλαμβάνει η Βεργίνα, η οποία καταργεί το πλαστικό μιας χρήσης στις πολυσυσκευασίες των προϊόντων της. Συγκεκριμένα, συσκευάζει τα προϊόντα της με ανακυκλώσιμο χαρτόνι, καθώς οι πολυσυσκευασίες τοποθετούνται σε χάρτινα κιβώτια, ελαχιστοποιώντας τη χρήση πλαστικού σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στόχος της εταιρείας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.