Μετά από spec

(ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ) Ο Yan Martin, επικεφαλής του παγκόσμιου brand marketing της Reebok, ανέφερε: «Η Venables Bell επέδειξε βαθιά κατανόηση της κουλτούρας και του σκοπού του brand, και ανέπτυξε μια ιδέα και δημιουργικότητα που μας ενθουσίασε όλους». Σύμφωνα με πληροφορίες, στο spec συμμετείχαν και οι Goodby, Silverstein & Partners και Mother, ενώ τη διαδικασία κατηύθυνε η Select Resources International.