Προερχόμενη από το Mad

Προέρχεται από το Mad, με το οποίο συνεργάσθηκε για 3 χρόνια ως Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου. Στην προϋπηρεσία της συγκαταλέγονται επίσης συνεργασίες με τις εταιρείες North Star και Spot Thompson.