Για ακόμα μία χρονιά, η Vario, σύμφωνα με την αξιολόγηση του συστήματος κατάταξης EcoVadis (CSR Rating), βρίσκεται στο κορυφαίο 4% των εταιρειών του ευρύτερου κλάδου της παγκοσμίως, όσον αφορά τη συνολική της βαθμολογία και στο αντίστοιχο 2% όσον αφορά την ενότητα «περιβάλλον».

Το 2023, η Vario έλαβε συνολική βαθμολογία 68/100, αυξάνοντας κατά 1 μονάδα τη συνολική της βαθμολογία και, ταυτόχρονα, κατά 10 επιπλέον μονάδες την απόδοσή της στην ενότητα «Περιβάλλον».