Για τέταρτη φορά
Για 4η φορά, η Β. Καυκάς ΑΕ ξεχώρισε στην πρώτη δεκάδα της τελικής λίστας των Best Workplaces 2018, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξήγαγε το Great Place to Work Institute Hellas για την αξιολόγηση του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Η Β. Καυκάς βρίσκεται στη δεκάδα των «μεγάλων» εταιρειών (με περισσότερους από 250 εργαζόμενους) με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου διαγωνισμού. Η Σοφία Σιαμπέκου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, δήλωσε: «Στην Β. Καυκάς ΑΕ είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας και η βράβευση αυτή για 4η φορά, αποτελεί ένα ακόμα έναυσμα να συνεχίσουμε δυναμικά, εστιάζοντας πάντα στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις εταιρικές μας αξίες, με κυρίαρχα στοιχεία το πάθος για συνεχή βελτίωση, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ταχύτητα και την ευελιξία και – πάνω απ’ όλα – την ομαδικότητα».