Η Upfield παρουσίασε δημοσίως το εταιρικό της αποτύπωμα μεθανίου. Όπως τονίζει η ίδια, είναι η πρώτη στον τομέα τροφίμων και γεωργίας που προχωρά σε αυτήν την κίνηση, προσκαλώντας και άλλες εταιρείες του ιδίου τομέα να ακολουθήσουν.

Συγκεκριμένα, η Upfield έχει δημοσιοποιήσει ότι το μεθάνιο αποτελεί το 7,5% (0,237 εκατ. τόνους ισοδυνάμου CO2) του συνολικού της αποτυπώματος αερίων θερμοκηπίου, με την πλειονότητα αυτών να πηγάζει από την παραγωγή συστατικών. H εταιρεία γνωρίζει πλέον ότι η αφαίρεση όλων των υπόλοιπων γαλακτοκομικών υλών από συστατικά/προϊόντα, η εξάλειψη των ορυκτών καυσίμων στα εργοστάσια και τη διακίνηση εμπορευμάτων και ο εντοπισμός του μεθανίου στις εφοδιαστικές αλυσίδες, θα συνδράμουν στη μείωση του.

Αφού αποτίμησε τις βασικές πηγές των εκπομπών μεθανίου, η εταιρεία κατευθύνεται προς την εξάλειψη των γαλακτοκομικών προϊόντων από την εφοδιαστική αλυσίδα της. Η Upfield συνεργάζεται με την Anthesis, η οποία ανέπτυξε μεθοδολογία για τη βιομηχανία τροφίμων και τη δημοσιοποίηση εκπομπών μεθανίου.