Χρηματοδότηση από την ΕΕ έλαβε η κοινοπραξία EUConsent με 12 ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα, παρόχους τεχνολογίας και ΜΚΟ, για τον σχεδιασμό, την παράδοση και την πιλοτική εφαρμογή υπηρεσίας επαλήθευσης ηλικίας, έργο στο οποίο τον ρόλο του συντονιστή θα έχει η Upcom. Σκοπός του είναι να δημιουργηθεί μια λύση, η οποία θα προστατεύει αποτελεσματικά τα μικρότερα παιδιά από την έκθεσή τους σε επιβλαβή και ακατάλληλα για την ηλικία τους υπηρεσίες ή περιεχόμενα. Σε αυτήν την περίπτωση, η πρόσβαση δεν θα είναι εφικτή ή θα απαιτεί τη γονική συγκατάθεση. «Για όλους εμάς, το “Κάντε το Διαδίκτυο ένα ασφαλέστερο μέρος για τα παιδιά της Ευρώπης” δεν είναι απλά ένα slogan, αλλά μια ουσιαστική πράξη στήριξης των παιδιών και της κοινωνίας, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο ρόλος μας, μέσα σε αυτήν την κοινοπραξία, είναι ουσιαστικός», σημείωσε ο διευθυντής προγράμματος, Κώστας Φλώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Upcom.