Είκοσι χρόνια λειτουργίας και συμβολής στην ανάπτυξη των μορφών ευέλικτης εργασίας στην Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος η Unison Human Resources, θυγατρική εταιρεία του oμίλου Unison, παρέχοντας λύσεις στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό.

«Όλα αυτά τα χρόνια στη UNISON Human Resources επιδιώκουμε να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις τόσο στους υποψήφιους εργαζόμενους, όσο και στις επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, ενώ αποτελούμε ηγέτιδα δύναμη στην κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας και του ξενοδοχειακού κλάδου, οι οποίοι αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία της χώρας», δήλωσε σχετικά ο Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Unison.