Ο όμιλος της Unilever στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών του επιλογών και με στόχο να συνεχίσει την ίδια επιτυχημένη, όπως επισημαίνει, παρουσία στην ελληνική αγορά, θέτει σε επαναξιολόγηση τον κλάδο των τοματικών προϊόντων στην Ελλάδα. Η επαναξιολόγηση εμπίπτει στη γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική του ομίλου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση στην ανάπτυξη, με τρόπο ώστε οι μάρκες να αυξάνουν την προστιθέμενη αξία τους και να ενισχύουν το εταιρικό χαρτοφυλάκιο. Η εταιρεία καταγράφει μακρόχρονη και εδραιωμένη παρουσία στον συγκεκριμένο κλάδο με τα γνωστά σήματα Pummaro στην Ελλάδα και Πελαργός στην Κύπρο.

Για μια δεκαετία, στο εργοστάσιο του Pummaro στη Γαστούνη εφαρμόζεται πρόγραμμα Αειφόρου και Συμβολαιακής Καλλιέργειας, το οποίο συμβάλλει στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας της βιομηχανικής τομάτας, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει τους συνεργαζόμενους παραγωγούς, την τοπική κοινότητα και προστατεύει το περιβάλλον. «Με δεδομένο ότι η ελληνική αγορά αποτελεί προτεραιότητα για τη Unilever, η στρατηγική αναθεώρηση γίνεται με γνώμονα την αναζήτηση του πλέον αποδοτικού μοντέλου για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των τοματικών προϊόντων. Το σχέδιο αναθεώρησης θα εξετάσει όλες τις πιθανές εναλλακτικές», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.