Παγκόσμιοι λογαριασμοί

(ΛΟΝΔΙΝΟ) Το δίκτυο της Interpublic απέσπασε τους λογαριασμούς για την Ευρώπη και Λ. Αμερική από την Bartle Bgle Hegarty, η οποία τους χειρίσθηκε για 7 χρόνια. Του Ευρωπαϊκού λογαριασμού θα ηγηθεί η DLKW Lowe. «Η απόφαση αυτή ελήφθη ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης των μαρκών και της ανάγκης για συνέπεια της επικοινωνίας σε όλες τις αγορές», ανέφερε εκπρόσωπος της Unilever. Η Lowe είναι η εταιρεία που ανέπτυξε το positioning «Dirt is Good» για τα brands Persil και Omo. Η BBH θα εξακολουθήσει να ηγείται παγκοσμίως του απορρυπαντικών Surf της Unilever.