Τις δεσμεύσεις της, με στόχο τη συμβολή για μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία, ανακοίνωσε η Unilever, μέσω της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου στην εφοδιαστική αλυσίδα της, της ένταξης και της προετοιμασίας των ανθρώπων για μελλοντική απασχόληση. Στις κύριες δεσμεύσεις της περιλαμβάνονται: Διασφάλιση ότι όσοι της παρέχουν άμεσα αγαθά και υπηρεσίες θα έχουν απολαβές ή εισόδημα τουλάχιστον στο επίπεδο επαρκούς διαβίωσης, έως το 2030. Δαπάνη δύο δισ. ευρώ ετησίως σε εταιρείες προμηθευτών, οι οποίες ανήκουν και διευθύνονται από άτομα ομάδων που υποεκπροσωπούνται, έως το 2025.

Επένδυση σε νέα μοντέλα απασχόλησης για τους υπαλλήλους της και εκπαίδευση 10 εκατ. νέων σε βασικές δεξιότητες που θα τους προετοιμάζουν για ευκαιρίες απασχόλησης, έως το 2030. «Απαιτείται αποφασιστική και συλλογική δράση για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, που θα αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, θα καλλιεργεί το ταλέντο και θα προσφέρει ευκαιρίες σε όλους», σημείωσε ο Alan Jope, Διευθύνων Σύμβουλος της Unilever.