Η UM επικράτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο spec που διενήργησε η Τράπεζα Πειραιώς για την ανάθεση του media buying & planning λογαριασμού της. Στη διαγωνιστική διαδικασία φαίνεται να συμμετείχαν άλλα δύο media agencies.