Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της εταιρείας να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στο 35% μέχρι το 2022, αλλά και να ενισχύσει αυτό των «υποεκπροσωπούμενων» εργαζομένων σε χαμηλότερες βαθμίδες στο 14%. «Η διαφορετικότητα και η ενσωμάτωση δεν αφορούν απλά τον επανασχεδιασμό ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας, αλλά επίσης το να προσφέρεις στους ανθρώπους πραγματικές ευκαιρίες εξέλιξης που μετασχηματίζουν καθημερινές συμπεριφορές και πεποιθήσεις», σχολίασε ο Bo Young Lee, Chief Diversity and Inclusion Officer της Uber. «Με τις σωστές κινήσεις, ομάδες με πολυμορφία μπορούν να μετατραπούν στο σπουδαιότερο πλεονέκτημά μας γιατί είναι αυτό που οδηγεί την καινοτομία».
(Πηγή: Marketingweek.com)