Η Twitter Inc. είναι η πρώτη από τις εταιρείες της Silicon Valley που συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Aleph Group, μιας παγκόσμιας εταιρείας υπό την οποία ενώνονται η Httpool, η IMS, η Wise.Blue και η AdDynamo. Η Twitter στηρίζει τα εκπαιδευτικά εγχειρήματα της Aleph, συμμετέχοντας στην κοινή αποστολή τους να ενισχύσουν το ψηφιακό οικοσύστημα σε αναδυόμενες χώρες.

Ο όμιλος στοχεύει στην παροχή παιδείας, εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην ψηφιακή διαφήμιση σε πάνω από 50.000 ψηφιακούς επαγγελματίες από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μελλοντικά νέες θέσεις εργασίας στον ψηφιακό κλάδο ώστε να ενδυναμώσει την οικονομική ανάπτυξη. Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, η Twitter έχει βασιστεί σε brands της Aleph όπως η Httpool, η IMS Internet Media Services και η AdDynamo, αποκλειστικών διαφημιστικών συνεργατών σε 74 χώρες όπου η Twitter δεν έχει τοπική παρουσία.

Ο όμιλος Aleph βοηθά την Twitter να επωφεληθεί οικονομικά από τη βάση χρηστών της σε αναδυόμενες χώρες, παρέχοντας τοπικές ομάδες πωλήσεων και υποστήριξης, αποκλειστική τεχνολογία για την αύξηση της επένδυσης των διαφημιζόμενων στο Twitter και μια διασυνοριακή λύση πληρωμών που βοηθά την Twitter να αποκομίζει επιπρόσθετα έσοδα σε μη-βασικές αγορές.