Τη συνεργασία τους εγκαινιάζουν ο εκπαιδευτικός οργανισμός της εταιρείας επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων TÜV Austria Hellas, TÜV Austria Academy, με την εταιρεία έρευνας, εκπαίδευσης, καινοτομίας και ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ελορίς ΑΕ.

Στόχος της συνεργασίας είναι να προσφέρει στους κατοίκους της Περιφέρειας τη δυνατότητα παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της TÜV Austria Academy, ενισχύοντας, έτσι, την τεχνογνωσία τους. Περιλαμβάνονται 145 διακριτά εκπαιδευτικά προγράμματα, σε 11 κατηγορίες, όπως Διοίκηση & Ποιότητα, Περιβάλλον & Ενέργεια, Πληροφορική, Ασφάλεια, Τρόφιμα, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κ.ά.