Η TÜV Austria Hellas ολοκλήρωσε τη διαδικασία πιστοποίησης της Δέλτα, με το ιδιωτικό σχήμα πιστοποίησης ΟΚ Recycled. H πιστοποίηση αφορά σε περίπου 30 διαφορετικά προϊόντα της Δέλτα, για τα οποία χρησιμοποιείται 90% ανακυκλωμένο χαρτί και 10 διαφορετικά προϊόντα, για τα οποία χρησιμοποιείται 35% ανακυκλωμένο πλαστικό.

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία εξοικονόμησε 32 τόνους παρθένου χαρτιού και 30 τόνους παρθένου πλαστικού. Η πιστοποίηση ΟΚ Recycled με την «υπογραφή» της TÜV Austria Hellas, η οποία βασίζεται στον έλεγχο ισοζυγίου μάζας και στην ιχνηλασιμότητα των ανακυκλωμένων υλικών, απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, όπου οι καταναλωτές αναζητούν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

Το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης OK Recycled είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με αναγνώριση και αποδοχή σε διεθνές επίπεδο.