Η TÜV Austria Hellas πιστοποίησε με το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, ISO 22301:2019 την ΕΛΤΑ Courier, μέλος του ομίλου ΕΛΤΑ (Ελληνικά Ταχυδρομεία). Η ΕΛΤΑ Courier, αποδεικνύει με αυτήν την πιστοποίηση, ότι αναπτύσσει νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση έκτακτων και μη αναμενομένων καταστάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία της και διασφαλίζοντας μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου.

«Συγκεκριμένα, σε αυτήν την πρωτόγνωρη συγκυρία, που οι αποστάσεις και ο περιορισμός των μετακινήσεων αποτελούν προαπαιτούμενα στην καθημερινότητά μας, η ΕΛΤΑ Courier με την Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2019 που έλαβε, αναδεικνύει την ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πιθανούς κινδύνους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες που παράγουν αξία για τη λειτουργία της και διασφαλίζει την επιχειρηματική της συνέχεια», δήλωσε η εταιρεία.