Το συγκεκριμένο πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας μιας επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των εργαζομένων αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η εφαρμογή του συνεισφέρει στη μείωση κόστους λειτουργίας με παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας. «Η συνεργασία μας με έναν οργανισμό με το κύρος, την τεχνογνωσία αλλά και την προσήλωση στις πολιτικές ποιότητας όπως το Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης ‘‘Εξέλιξη’’, που εφαρμόζει πρωτοποριακές δράσεις για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της συμβουλευτικής στο χώρο της επιχειρηματικότητας, αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για εμάς και ταυτόχρονα απόδειξη της αξιοπιστίας, της ηγετική μας θέσης και της τεχνικής μας επάρκειας σε θέματα πιστοποίησης» σημείωσε ο Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TUV Austria Hellas.