Η TÜV Austria Hellas παρουσιάζει το ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «No Food Waste», σε συνεργασία με τον μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Μπορούμε», το οποίο αφορά στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπέδων σπατάλης τροφίμων των οργανισμών.

Με το «No Food Waste», η TÜV Austria Hellas απευθύνεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων θέτοντας ως στόχο την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων, την επιχειρησιακή συνέχεια και το θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

«Η σπατάλη τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα με συνεχώς αυξανόμενη θέση στις προτεραιότητες των κρατών. Το Σχήμα θα συμβάλει άμεσα και έμμεσα στην αντιμετώπιση του φαινομένου με πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στη διαβίωση, στη συνέχιση της επιχειρηματικότητας και κατά συνέπεια και στην οικονομία», αναφέρει η εταιρεία.