Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία που προσφέρει στις σύγχρονες επιχειρήσεις η Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση των στελεχών τους, αλλά και η συμβολή της, στη δημιουργία και αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών για κάθε επιχείρηση, αλλά και για την ελληνική οικονομία ευρύτερα. Εκ μέρους της TUV Austria Hellas, ο Ιωάννης Καλλιάς, CEO και Γενικός Διευθυντής, επεσήμανε ότι «η αξία της Δια Βίου Εκπαίδευσης για το ελληνικό επιχειρείν επείγει να αναδειχθεί, ώστε να αξιοποιηθεί και στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης». Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Advantage Austria, του Εμπορικού Τμήματος της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νεκτάριος Νώτης.