Η PwC εμπλουτίζει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες

Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στην Ελλάδα, η TruEconomy  ενσωματώθηκε από την 1η Ιουλίου στο τμήμα Consulting της PwC στην Ελλάδα. Με την εξαγορά της TruEconomy η PwC εμπλουτίζει τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες και εδραιώνει την θέση της στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, επιχειρηματικών εφαρμογών καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης της πληροφόρησης (information management). Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και Επικεφαλής του τμήματος Consulting της PwC στην Ελλάδα δήλωσε: «Αυτή η εξαγορά αποτελεί για εμάς επένδυση στο ταλέντο, στην ποιότητα και στο υψηλής αξίας χαρτοφυλάκιο πελατών.  Είναι μέρος της στρατηγικής μας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας».