Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας της EBRD σχετικά με τη διασύνδεση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τοπικούς συμβούλους για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε τεχνογνωσία που θα τις βοηθήσει να αναπτυχθούν. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Ηπείρου διοργάνωσε την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου, διαδικτυακή συνάντηση, φέρνοντας σε επαφή συνεργάτες που καλύπτουν πληθώρα συμβουλευτικών υπηρεσιών με στελέχη της EBRD. Οι τοπικοί σύμβουλοι ενημερώθηκαν για τα οφέλη που μπορούν να έχουν, μέσω του προγράμματος, και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να ενταχθούν στο δίκτυο συνεργατών της EBRD στην Ήπειρο.