Η Trabaho αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος του διαγωνισμού της ΕΡΤ ΑΕ για την προμήθεια υπηρεσιών Διαφήμισης και Marketing στο πλαίσιο προβολής και προώθησης του προγράμματος και των δράσεων της ΕΡΤ ΑΕ. Η Trabaho υπήρξε η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά και αναλαμβάνει το έργο έναντι 59.950 ευρώ πλέον ΦΠΑ, για το έτος 2021.