(ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ)  Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 30% από θυγατρική εταιρεία της TPG Capital, με δυνατότητα για απόκτηση ενός επιπλέον 10%. Οι ιδρυτές της εταιρείας Kim Fournais και Lars Seier Christensen, θα διατηρήσουν πλειοψηφικό ποσοστό στη Saxo Bank και θα παραμείνουν στις θέσεις των Διευθυνόντων Συμβούλων, ακόμα και στην περίπτωση που η TPG Capital ασκήσει το δικαίωμα της απόκτησης του 40% των μετοχών. Η επένδυση της TPG Capital υπόκειται στον έλεγχο και την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών.