Η Toyota Motor Europe μείωσε τις εκπομπές CO2 από πέρσι και συνέχισε να επιταχύνει τη χρήση πράσινης ενέργειας, σύμφωνα με την Αναφορά Βιωσιμότητας 2009. H Toyota είχε το 2008 κοινωνική συμβολή 7,8 εκατ. ευρώ σε 300 κοινοτικά projects με έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση, το περιβάλλον και/ή την οδική ασφάλεια.