Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας των Δήμων σε όλη την Επικράτεια να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγω της υγειονομικής κρίσης, συνεργάζεται με την Toyota Ελλάς και το Υπουργείο Εσωτερικών για την παροχή προς τους Δήμους οχημάτων, για όλο το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας των Δήμων σε όλη την Επικράτεια να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους λόγω της υγειονομικής κρίσης, συνεργάζεται με την Toyota Ελλάς και το Υπουργείο Εσωτερικών για την παροχή προς τους Δήμους οχημάτων, για όλο το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας.

Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει η Αυτοδιοίκηση σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και, συγκεκριμένα, μέσα από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». H Τoyota Ελλάς, αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση των δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης, ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχοντας 150 οχήματα για την κάλυψη απαιτούμενων αναγκών μετακίνησης για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».