Στο 2nd InvestGR Forum 2019 συμμετείχαν ως ομιλητές σημαντικοί θεσμικοί εκπρόσωποι, ενώ το «παρών» έδωσαν επίσης πάνω από 250 συμμετέχοντες (στελέχη ελληνικών και ξένων εταιρειών, εκπρόσωποι πρεσβειών, ακαδημαϊκοί, οικονομολόγοι και επενδυτές). Στο Forum παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα έρευνας που παρήγγειλε η Public Affairs And Networks στη Metron Analysis, σε δείγμα 35 CEOs ξένων εταιρειών, με θέμα «Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;».

Παρουσιάστηκε, επίσης, ο «Δεκάλογος για τις Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα» από τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο Παγουλάτο, με βάση τις προτάσεις 40 CEOs ξένων εταιρειών στην Ελλάδα. Στα πέντε πάνελ συζήτησης συμμετείχαν επικεφαλής ξένων πολυεθνικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί και ειδικοί, οι οποίοι συζήτησαν και κατέθεσαν απόψεις και προτάσεις για διάφορες θεματικές ενότητες.