Σε συνεργασία με το QualityNet Foundation

Το «Μεταφέρουμε Ελπίδα» είναι μια συνεργατική δράση, η οποία αναπτύσσεται βασιζόμενη στην ενεργή συμμετοχή του δικτύου επιχειρήσεων πελατών της ΤΝΤ, καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του στόλου της. Η έναρξη του προγράμματος γίνεται πάντα στις 17 Οκτωβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, και προσδοκά να συλλέξει είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία έχουν επισημανθεί από τους ίδιους τους φορείς μέσω του QualityNet Foundation, για 19 φορείς.