Για τη μείωση ατυχημάτων και περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Ειδικότερα, ειδικοί σύμβουλοι από το Fleet Forum ανέλυσαν την πολιτική διαχείρισης της εταιρείας για την ασφάλεια του στόλου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρουσιάζοντας στην TNT τα αποτελέσματα, καθώς και σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου. Η TNT Express Ελλάδος θα αξιοποιήσει γόνιμα το αποτέλεσμα της συνεργασίας, προκειμένου να αναβαθμίσει τις εσωτερικές διαδικασίες της, προς όφελος του ανθρώπινου δυναμικού της, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η συνεργασία θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, με στόχο την ενσωμάτωση των προτεινόμενων βελτιωτικών δράσεων στη λειτουργία της εταιρείας και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.