Αντικαθιστώντας όλα τα έντυπα έγγραφα πτήσης πιλοτηρίου
Η TNT Airways, θυγατρική αεροπορική εταιρεία της ΤΝΤ θα αφαιρέσει όλα τα έντυπα έγγραφα πτήσης στο πιλοτήριο του παγκοσμίου στόλου 50 αεροσκαφών της, σε συνέχεια της έγκρισης που έλαβε από τη Βελγική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τη χρήση iPad Air tablets ως ηλεκτρονικές τσάντες πτήσης.

Κάθε iPad θα αντικαταστήσει τα 50 κιλά έντυπων βιβλίων και εγχειριδίων που μεταφέρονται από τα πληρώματα σε κάθε πτήση. Επίσης, η μη χρήση χαρτιού θα απλουστεύσει την επικαιροποίηση των εγγράφων πτήσης, δεδομένου ότι η διαχείριση των ενημερώσεων θα πραγματοποιείται κεντρικά και σε ηλεκτρονική μορφή. «Η TNT Airways είναι μία από τις πρώτες εμπορικές αεροπορικές εταιρείες στην Ευρώπη η οποία λαμβάνει άδεια για τη λειτουργία πιλοτηρίου χωρίς τη χρήση χαρτιού. Αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει τη δέσμευση της TNT στην καινοτομία και την ασφάλεια», δήλωσε σχετικά ο Martin Sodergard, Managing Director Network Operations της TNT.