Με πρωτοβουλία του εργοστασίου Titan Ευκαρπίας και του φορέα καινοτομίας Youthnest ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα ενδυνάμωσης Τogether, για νέες και νέους επαγγελματίες 25-35 ετών στην ευρύτερη περιοχή.

Το Τogether αναπτύσσεται ως ένα ολιστικό 5μηνο πρόγραμμα αποτελούμενο από 4 πυλώνες δράσης: skills, inspiration, wellbeing και networking. Έχει ως στόχο την ενδυνάμωση 150 νέων που ζουν και εργάζονται στην περιοχή και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει πτυχίο ή εξειδίκευση.

Η ανάπτυξη του προγράμματος βασίστηκε στα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας της Ierax Analytics σχετικά με τη δυνατότητα των επαγγελματιών της πόλης να επενδύσουν τις γνώσεις τους στην ενίσχυση του επαγγελματικού οικοσυστήματος της Θεσσαλονίκης.