Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που εστιάζει στις ελληνικές δραστηριότητες για το 2022 δημοσιεύει ο Επιχειρηματικός Τομέας Ελλάδας του ομίλου Τιτάν. Η Έκθεση περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εταιρειών Τιτάν και Interbeton και παρουσιάζει την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του 2022 στην πορεία επίτευξης των στόχων τους για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Για μία ακόμη χρονιά, η εταιρεία στην Ελλάδα πέτυχε ανάπτυξη και βελτιωμένη κερδοφορία, επιτάχυνε τις προσπάθειες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα από τις δραστηριότητές της, ενώ εστίασε στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους συμμετόχους της. Η ολοκλήρωση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τιτάν Ελλάδας για το 2022 συμπίπτει με τη συμπλήρωση 120 ετών παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια βιομηχανία