Πρόκειται για τον 6ο σταθμό της εταιρείας

Η Αλβανία αποτελεί την 6η χώρα στην οποία η εταιρεία έχει παρουσία. Η έναρξη δραστηριοτήτων συνδυάστηκε με την επιτυχημένη πρώτη διαφημιστική καμπάνια για τη Vodafone Αλβανίας σε συνεργασία με την Tempo OMD Albania. Η κάλυψη της Thinkdigital στην τοπική αγορά ξεπερνάει τους 1 εκατομμύριο καταναλωτές.

Η Τhinkdigital είναι το μεγαλύτερο δίκτυο Online Media στην ΝΑ Ευρώπη. Είναι επίσης ο επίσημος αντιπρόσωπος διαφήμισης του Facebook, του MSN και των προϊόντων Windows Live, στην ΝΑ Ευρώπη.