Ήδη έχουν αποξηλωθεί 17 παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και ο Δήμος ζητά τη συνεργασία των επιχειρηματιών της πόλης για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Όπως αναφέρεται, θα αποξηλώνονται επίσης banners και διαφημίσεις από στύλους και κάδους.