Διαγωνισμός από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής του νομού

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2007-2013 και περιλαμβάνει τη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων και δομών στις δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται στους επισκέπτες, με ακρωνύμιο «DIAS NET». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 384.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23 %. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 17 Σεπτεμβρίου.