Η σελίδα έχει συγκεντρώσει σε μικρό χρονικό διάστημα 6.000 στοχευμένους fans και διατηρεί ιδιαίτερα υψηλό engagement.