Η SCA Hygiene Products, η εταιρεία που διαθέτει τα προϊόντα Tena στην ελληνική αγορά, στηρίζει πρόγραμμα ενημερωτικών ομιλιών για την πρόληψη των ατυχημάτων στην 3η ηλικία», οι οποίες πραγματοποιούνται από το Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Prolepsis σε Κ.Α.Π.Η. της Αττικής.