Σχεδιάζει την αναβάθμισή του με ιδιωτικές κατοικίες και εμπορικούς χώρους
H ΤΕΜΕΣ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας για την αύξηση της συμμετοχής της και την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ, ιδιοκτήτριας του εμβληματικού κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας το οποίο διαχειρίζεται η Hilton.

H TEMEΣ προχώρησε σε συμφωνία για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στο 51%, αποκτώντας τον έλεγχο της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις, ενώ το 49% απέκτησε εταιρεία συνδεδεμένη με τον όμιλο Olayan, μέτοχο της ΤΕΜΕΣ. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οι μέτοχοι της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση και επανατοποθέτηση του ακινήτου στην ελληνική και διεθνή αγορά, ώστε να δημιουργηθεί ένας προορισμός πόλης που θα περιλαμβάνει εκτός από τις ξενοδοχειακές υποδομές, πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες εξυπηρετούμενες από το ξενοδοχείο, χώρους γαστρονομίας, θεματικούς εμπορικούς χώρους και άλλες υπηρεσίες.