Η Teleperformance εντάσσεται στο πρόγραμμα AI Lighthouse σε συνεργασία με τη ServiceNow.

Συγκεκριμένα, θα συνεργαστεί στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέας τεχνολογίας Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης πελατών και εργαζομένων σε όλες τις front-office και back-office λειτουργίες, στη Διαχείριση Εξυπηρέτησης Πελατών (CSM) και στη Διαχείριση Υπηρεσιών IT (ITSM).

Το AI Lighthouse, το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο, αποτελεί ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ανάπτυξης και υιοθέτησης εργαλείων GenAI στις επιχειρήσεις. Η συμμετοχή της Teleperformance έρχεται να συμπληρώσει την έναρξη του προγράμματος TP GenAI, που ξεκίνησε νωρίτερα φέτος.