Η Ristart προχώρησε σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Tekto Hellas, πάροχο θερμομονωτικών κονιαμάτων και δομικών χημικών.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής συνεργασίας, η Ristart αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής marketing, η οποία περιλαμβάνει την εσωτερική οργάνωση του marketing, τον σχεδιασμό του συνόλου των ενεργειών επικοινωνίας και την ανάπτυξη μιας νέας επικοινωνιακής στρατηγικής που θα αναδείξει το brand της Tekto Hellas στην αγορά.

Στόχος είναι η επανατοποθέτηση του brand, η αύξηση της γνωστοποίησης με νέο brand story, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία του product portfolio που προσφέρει η εταιρεία.