Η Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων διεξάγει διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες σχεδιασμού και οργάνωσης μουσικών παραστάσεων και εκδηλώσεων, καθώς και σχεδιασμού επικοινωνιακής ταυτότητας και στρατηγικής στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την Eνοποίηση, τον Eμπλουτισμό και την Aνάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 370.760 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως την 31/12/2021, ενώ καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 09/02/2021.