Κόμβο προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για έναν κόμβο ο οποίος θα αξιοποιεί και θα μετασχηματίσει υφιστάμενες υποδομές χώρων σε ολοκληρωμένα κέντρα δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσης και υποστήριξης ανέργων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, για την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με καινοτομικό και εξωστρεφή προσανατολισμό. Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του θα έχει η ζωντανή, καθημερινή παρουσία των έμπειρων επιχειρηματιών, των επιστημόνων και των ερευνητών της Ελλάδας και της διασποράς, μέσω δραστηριοτήτων επιμόρφωσης, workshops και συνεργατικών εγχειρημάτων.