Τους προβληματισμούς και τις προτεραιότητες των Ελλήνων CEOs σχετικά με τις νέες προκλήσεις και την ανάγκη μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους, παρουσιάζει η νέα έρευνα CEO Imperative Study 2021, η οποία διεξήχθη από τη Forbes Insights για λογαριασμό της EY. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα ευρήματα, προτεραιότητα για τους Έλληνες CEOs είναι η τεχνολογία, με μεγαλύτερη πρόκληση την επιτάχυνση της υιοθέτησής της και την ψηφιακή καινοτομία. Συγκεκριμένα, 78% προγραμματίζουν επενδύσεις στην τεχνολογία και τα δεδομένα τους επόμενους 12 μήνες, ενώ 63% θα αναλάβουν μια νέα πρωτοβουλία για τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους.

Επιπλέον, 1 στους 5 (22%) θεωρεί ότι η επιτυχημένη επιχείρηση του μέλλοντος θα είναι πρωτίστως βιώσιμη και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Ωστόσο, μόλις 13% αναφέρουν την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τον καπιταλισμό των ενδιαφερόμενων μερών μεταξύ των 3 τάσεων με τις μεγαλύτερες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις τους. Τέλος, περισσότεροι από 3 στους 5 (62%) ανέφεραν κάμψη εσόδων το τελευταίο οικονομικό έτος, αισιοδοξώντας, όμως, για το μέλλον.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, Παναγιώτης Παπάζογλου, δήλωσε: «Η έρευνα της ΕΥ, CEO Imperative Study 2021, την οποία φέτος πραγματοποιήσαμε για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία των CEOs παγκοσμίως, αντιλαμβάνονται το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και θέτουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους ως πρώτη προτεραιότητα.

Οι Έλληνες CEOs ευθυγραμμίζονται με τους ομολόγους τους παγκοσμίως, εστιάζοντας στα ζητήματα της τεχνολογίας και των δεδομένων. Θα πρέπει, όμως, να δώσουν εξίσου μεγάλη βαρύτητα και σε ζητήματα, όπως η δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, οι συνεργασίες σε ένα πλαίσιο οικοσυστημάτων και η ανάγκη μεγαλύτερης έμφασης στον πελάτη και στον εργαζόμενο».