Συμπεράσματα της 1ης ημερίδας του ελληνικού παραρτήματος του IFITT

Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα της 1ης ημερίδας του ελληνικού παραρτήματος του IFITT (International Federation of IT and Travel and Tourism) που πραγματοποιήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα με αφορμή τα εγκαίνια του IFITT Greece. Ακαδημαϊκοί και επιχειρηματίες συνέθεσαν την ομάδα των ομιλητών που παρουσίασαν τις παγκόσμιες τάσεις του e-tourism και εξέφρασαν την ανάγκη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Ελλάδα και του πολυτάλαντου ανθρώπινου δυναμικού που ακόμα δεν έχει αναδειχθεί.

Η εκδήλωση «Information Technology & Tourism Competitiveness» ήταν η πρώτη επίσημη παρουσίαση του οργανισμού, στην οποία συμμετείχαν 130 στελέχη από όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας. Την επικοινωνία της εκδήλωσης ανέλαβε η MyPublics. Το IFITT Greece ετοιμάζει μια σειρά από δράσεις ενώ περισσότερες πληροφορίες για τον παγκόσμιο οργανισμό IFITT υπάρχουν διαθέσιμες στο www.ifitt.org.