Υπογράφηκε 5ετής σύμβαση με ελληνική εκδοτική εταιρεία

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «η σύμβαση είναι πενταετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, υπό την προϋπόθεση επίτευξης στόχου εσόδων, για αλλά πέντε έτη και κρίνεται ιδιαίτερα επωφελής για την εταιρεία, δοθέντος ότι αυτή θα λαμβάνει, χωρίς να πραγματοποιεί καμία δαπάνη, το 7% των καθαρών εσόδων του περιοδικού, δημιουργώντας πρόσοδο που θα κατευθύνεται στην σταδιακή αποπληρωμή των οφειλών της εταιρείας, ενώ παράλληλα, θα διαφυλάσσεται πλήρως, η εμπορική αξία του τίτλου».

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, η εκδοτική εταιρεία που αναλαμβάνει το περιοδικό «4 Τροχοί» είναι ο Όμιλος Αττικών Εκδόσεων του Θεοχάρη Φιλιππόπουλου.