Η τύχη τους θα αποφασιστεί σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ.

Το θέμα της συνέχισης ή όχι λειτουργίας της εταιρείας θα κριθεί από νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. Μεταξύ των περιοδικών που αναστέλλουν την κυκλοφορία τους είναι οι 4 Τροχοί, το Ήχος & Εικόνα, η Πτήση, το Auto Bild κ.α.