Έρευνα δείχνει ότι οι διαφημιζόμενοι αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία του

Στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014, σε συνεργασία με την AppNexus, συμμετείχαν στελέχη από brands, agencies και εκδοτικούς οργανισμούς. Στόχος ήταν να καταγραφεί ο βαθμός κατανόησης και αξιοποίησης του Programmatic Trading, καθώς και να επισημανθούν οι τάσεις, ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν. Το 76.5% εκτιμά ότι το Programmatic Trading θα εξελιχθεί σύντομα σε κομβικό ή πολύ σημαντικό συστατικό της digital διαφήμισης, έστω κι αν αναγνωρίζονται «εμπόδια» όπως η έλλειψη διαθέσιμου premium inventory. Το 20,5% των διαφημιζόμενων που συμμετείχαν στην έρευνα επισήμανε στα πλεονεκτήματα τη «δυνατότητα προσαρμογής της καμπάνιας σε πραγματικό χρόνο» και το 19,9% την «καλύτερη στόχευση κοινών», κάτι που ξεχώρισε και το 21,5% των εκδοτών, ενώ το 14,9% αυτών υπογράμμισε «τον περιορισμό του χαμένου budget» και την «ικανότητα διαχείρισης μεγαλύτερου αριθμού διαφημιζομένων».

Όλο το whitepaper υπάρχει στο http://www.tailwindemea.net/#whitepaper.