Μέσω έργου με την Hansol Logistics

Συγκεκριμένα, τo έργο αφορά την προμήθεια μπαταριών έλξης (Motive Power) για τα περονοφόρα οχήματα που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Hansol. Η υλοποίηση του έργου γίνεται σε συνεργασία με την Bison και δημιουργεί προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέφειας της εταιρείας.