Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έδωσε το παρών στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργάνωσε το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ της ΠΕ Ιωαννίνων την Τετάρτη, 30 Ιουνίου, με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σήμερα».

Σκοπό της εκδήλωσης αποτέλεσε η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας, αλλά και η ανάδειξη των δράσεων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, αναφέρθηκε στη σημασία της εύκολης πρόσβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης, σε προσωποποιημένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, και σε τεχνογνωσία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους.